صفحه اصلی » اخبار و مقالات » انواع روغن موتور

زمان تعویض روغن هیدرولیک

زمان تعویض روغن هیدرولیک سوالی است که ما بارها با آن مواجه شده ایم . روغن هیدرولیک فرمان خودرو یکی از چند روغن مهم در موتور است که باعث نرم کار کردن سیستم فرمان و در نتیجه چرخش نرم تر غربیلک فرمان خواهد شد که در ذیل به زمان تعویض این روغن و عملکرد آن خواهیم پرداخت.

تقریبا همه رانندگان وسایل نقلیه از نحوه عملکرد روغن موتور و زمان تعویض آن بر اساس کیلومتر کارکرد خودرو اطلاعات کافی دارند، اما سیالات مهم دیگری در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد که همگی وظایف بسیار حساس و دقیقی را بر عهده دارند؛ در صورتی که در عملکرد صحیح هر یک از این سیالات اختلال ایجاد شود حوادث ناگواری در انتظار سرنشینان خودرو خواهد بود.

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان :

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین بسیار مهم اسـت بهترین زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین هر 50 هزار کیلومتر اسـت روغن هیدرولیک فرمان ماشین یکی از چند روغن مهم در موتور اسـت کـه باعث نرم کار کردن سیستم فرمان ودر نتیجه چرخش نرم تر غربیلک فرمان خواهد شد کـه در ذیل بـه زمان تعویض این روغن و عملکرد ان خواهیم پرداخت.

روغن هیدرولیک باید در دوره‌هاي‌ زمانی مشخص تعویض بشود کـه این دوره زمانی طبق معمول در دفترچه راهنمای ماشین ذکر میشود. با گذشت زمان، گرمای موتور و شرایط جوی محیط باعث می شوند روغن نتواند وظیفه‌اش را بـه خوبی انجام بدهد، دراین صورت بـه اجزاء سیستم هیدرولیک آسیب خواهد رسید.

بهتر اسـت بدانید تعویض روغن بسیار ارزان‌تر از عوض کردن چرخ دنده و پنیون و یا پمپ هیدرولیک تمام می شود.اگر متوجه کاهش قابل توجه سطح روغن در داخل مخزن شدید، ممکن اسـت جایی در سیستم هیدرولیک نشتی وجود داشته باشد. اگر هنگام پیچیدن فرمان صدایی بـه گوش‌تان میرسد، معنای ان این اسـت کـه روغن کافی بـه پمپ هیدرولیک نمی رسد.

به طور حلاصه هرگاه 

• هر 4 سال یک‌بار
• 80000 کیلومتر کارکرد

روغن هیدرولیک فرمان برقی را زمانی تعویض کنید کـه رنگ ان قهوه اي روشن شده باشد. البته زمان دقیق تعویض این روغن در دفترچه راهنمای هر ماشین قید شده اسـت.

مراجعه به موقع در زمان تعویض روغن هیدرولیک چه مزایایی دارد؟

در واقع شما با رعایت زمان تعویض روغن هیدرولیک و تعویض به موقع آن، باعث روان‌کاری، انتقال نیرو، کاهش اصطکاک و سایش، محافظت از زنگ‌زدگی از اجزای سیستم هیدولیک و سازگاری بیشتر اجزای این سیستم با یکدیگر می شوید. روغن‌های هیدرولیک به ‌میزان زیادی به آلودگی هایی که وارد آن‌ها می شوند حساس بوده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ‌ها در اثر این آلودگی ها و ایجاد شرایط سخت کاری ممکن است دچار تغییر شود.

بررسی روغن هیدرولیک از طریق مخزن آب :

اما بررسی میزان روغن هیدرولیک راز طریق مخزن آن نیز می ‌توان روش مناسبی باشد. مخزن روغن معمولاً به شکل استوانه‌ای شکل، شفاف و در نزدیکی تسمه هیدرولیک خودرو نصب می‌ شود و کلاهکی مخصوص با عبارتی شاخص دارد. البته در برخی خودروها ممکن است مکان مخزن تغییر کند و یا به ‌جای پلاستیک شفاف از فلز ساخته شود.

تعویض روغن هیدرولیک :

پیش از اضافه کردن روغن هیدرولیک تازه، لازم اسـت یکی از دو کار زیر را انجام دهید:
• روغن کهنه را از مخزن بکشید
• تا زمانی روغن بـه مخزن اضافه کنید تا تمام روغن کهنه تخلیه شود

بسته بـه نوع ماشین، ممکن اسـت نیاز باشد از روغن هیدرولیک فرمان خاصی استفاده شود. یک مکانیک متخصص، نوع روغن هیدرولیک فرمان مخصوص هر اتومبیل و اطلاعات مربوط بـه ان را پیش از تعویض بررسی خواهد کرد. تعویض روغن هیدرولیک فرمان برقی ممکن اسـت بـه زمان زیادی نیاز داشته باشد و باید به طور اصولی و درست انجام شود.

 

با مراجعه به محصولات شیم اویل از قیمت روغن ریل آسانسور مطلع خواهید شد یا میتوانید با شماره 02144987939 تماس حاصل فرمایید. روغن ریل آسانسور مناسب را با شیم اویل تجربه نمایید.

سایر مقالات وب سایت shimoil :
منتشر شده در تاریخ : 21 آذر 1399