صفحه اصلی » محصولات » روغن موتور

حلال

حلال 402 گرید A بر پایه نفت سفید

چربی گیر سطوح فلزات

جهت شستشو گرد و خاک و اجسام ریز و درشت چسبیده به چربی ریل و لنت کفشک

کاهش صداهای ناهنجار ناشی از حـرکت اجسـام مابیـن لنـت و ریـل آسانسور

  • مشخصات محصول و مزیت ها
  • مشخصات فنی