روغن آسانسور

روغن مخصوص گیربکس آسانسور

Home  >>  روغن مخصوص گیربکس آسانسور

MTF مخفف Manual Transmission Fluid

افزودنی های اصلی روغن دنده وماردون گیربکس چه هستند؟

افزودنی های ضد سایش ، ضد ترک

این ترکیبات علاوه بر اینکه مانع از برخورد مستقیم فلز با فلز می شوند از میزان اصطکلک هم می کاهند .

افزودنی کاهنده نقطه سیلان

این افزودنی نقطه انجماد روغن گیربکس را کاهش میدهد و سبب عملکرد بهتر روغن در دمای پایینتر می شود.

افزودنی های خوردگی و اکسیداسیون

این افزودنی ها مقاومت فلزات را در برابر خوردگی شیمیایی و اکسیداسیون کاهش می دهند. (همانطور که همه میدانند اکسیداسیون و واکنش های شیمیایی سبب فرسودگی و تخریب فلزات می شوند )

بعضی از موتور گیربکس های آسانسور از روغن هایی استفاده میشود که تکنولوژی نانو در تهیه روغن ها به کار رفته و نیاز به تعویض ندارند یا به قولی مادام العمر هستند که معمولا رنگ این دسته از روغن ها رنگی متفاوت از روغن های مخصوص گیربکس دارند اما معمولا رنگ آنها قرمز است.