روغن آسانسور

روغن مخصوص ریل آسانسور

Home  >>  روغن مخصوص ریل آسانسور

از روغن پایه تهیه میشود از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هست و دارای افزودنی های مناسب جهت ترمیم لنت کفشک و ریل آسانسور می باشد.
معطر شده توسط اسانس کاج جهت خوشبو شدن روغن و داخل کابین آسانسور
ویسکوزیته مناسب جهت جذب خوب توسط کنف روغندان و گرانروی عالی بر روی ریل محصول تخصصی با فرمول مخصوص جهت حرکت مناسب کفشک با کاهش میزان اصطکاک به حد قابل قبول و کاهش مصرف انرژی